27
Sep

โครงการดนตรีออนไลน์ขจัดภัยยาเสพติด

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.)
ร่วมกับโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
จัด “#โครงการดนตรีออนไลน์ขจัดภัยยาเสพติด
ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น.-16.30 น.

1. สามารถลงทะเบียน >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc78AbVPdayNUluBgreyJvTsHmriMiXKXasyg17JQRYskPeOA/viewform
2. รับชมได้ 2 ช่องทาง
– เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ >> https://www.facebook.com/PRSilacharn
– Youtube >> https://youtube.com/channel/UCOhS7Jy8U8uxCTuGEcLDuIg

Leave a Reply