9
Nov

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จ.บึงกาฬ

วันที่ 6 พ.ย. 63 เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายให้ ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. และ ดร.ยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จ.บึงกาฬ รวมทั้งติดตามครูประจำชั้นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักจิตวิทยาและทำหน้าที่ในโรงเรียนด้วย

Leave a Reply