8
Feb

ที่ปรึกษา สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม. เขต 38 นางทับทิม ปานคะเชนทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย นายดำเนิน ฝั้นถา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นางญาณินท์ จิตตุรวค์อาภรณ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 นางสาวจิรวรรณ สุขเสี้ยว รอง ผอ.สพม.เขต 38 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพป.สุโขทัย เขต 2

ภาพ /ข่าว : พงศธร เพชรล้ำ/ณัฐดนัย หมั่นกิจ

Leave a Reply