27
Jun

ขอเชิญร่วมโหวต (รางวัล Popular Vote) โครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

📢ขอเชิญร่วมโหวต (รางวัล Popular Vote) โครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปี 2564
.
⏰ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.
.
👍ซึ่งผลงานที่มียอดผู้กดไลค์ (Like) มากที่สุด ผ่านช่องทาง Youtube จะถือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ในครั้งนี้
.
📌ประกาศผล ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
.
☎️ โดย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 022885795 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
.
🎬ทั้งนี้สามารถรับชมและร่วมโหวต ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
.
🟩Cluster 1-5, 8
ลิงก์ Youtube Channel : https://1th.me/fajJC
ลิงก์ผลงานของแต่ละ Cluster
Cluster 1 : https://1th.me/DtrLw
Cluster 2 : https://1th.me/ThMQo
Cluster 3 : https://1th.me/7gWlF
Cluster 4 : https://1th.me/qSGSf
Cluster 5 : https://1th.me/fwRyH
Cluster 8 : https://1th.me/LFbrh
.
🟧Cluster 9-14
ลิงก์ Youtube Channel : https://1th.me/zp97a
ลิงก์ผลงานของแต่ละ Cluster
Cluster 9 : https://1th.me/z8oPf
Cluster 10 : https://1th.me/ZyYOO
Cluster 11 : https://1th.me/BEFQx
Cluster 12 : https://1th.me/pXhOt
Cluster 13 : https://1th.me/rizq4
Cluster 14 : https://1th.me/j967h
.
🟥Cluster 15-18
ลิงก์ Youtube Channel : https://1th.me/T3Ai3
ลิงก์ผลงานของแต่ละ Cluster
Cluster 15 : https://1th.me/vCRtf
Cluster 16 : https://1th.me/ChlHN
Cluster 17 : https://1th.me/fCfvj
Cluster 18 : https://1th.me/TrHj5

Leave a Reply