By

admin

ผอ.ฉก.ชน.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ ฉก.ชน จ.พิษณุโลก

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนชน ของสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาพิษณุโลก เขต 1,2 และ 3 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

สพฐ. MOU กับมูลนิธิรักษ์ไทย ว่าด้วยโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สพฐ. กับมูลนิธิรักษ์ไทย ว่าด้วยโครงการนักเรียนก้าวทันยุติการรังแกในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย โดยมี นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. และมูลนิธิรักษ์ไทย...
Read More