By

admin

ประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน ๕ นาที

  ประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน ๕ นาที ขอเชิญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน ระดับประถมศึกษา ม.ต้น ขยายโอกาส ม.ต้น(๑-๓) ม.ปลาย(๔-๖) ส่งคลิปสั้นปรกวด ประเภทองค์กร บุคคล และทีม ภายใต้หัวข้อ ๑. การบริหารจัดการป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัย ๒. การดำเนินงานส่งเสริมบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย การดำเนินวิถีชีวิตใหม่...
Read More

ประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน ๕ นาที

ประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน ๕ นาที ขอเชิญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน ระดับประถมศึกษา ม.ต้น ขยายโอกาส ม.ต้น(๑-๓) ม.ปลาย(๔-๖) ส่งคลิปสั้นปรกวด ประเภทองค์กร บุคคล และทีม ภายใต้หัวข้อ ๑. การบริหารจัดการป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัย ๒. การดำเนินงานส่งเสริมบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย การดำเนินวิถีชีวิตใหม่ ๓. การสร้างสรรค์การดำเนินวิถีชีวิต...
Read More

ประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้ยาเสพติด ครั้งที่ 3/2564

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 64) สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้ยาเสพติด ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวัดลานนาบุญ โดยมีท่าน นพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว การประชุมดังกล่าว ได้เชิญคณะครูอาจารย์ ผู้สอนวิชาสุขศึกษาพละศึกษา...
Read More

จัดประชุมสร้างความเข้าใจ และวางแผนงานพื้นที่ทดสอบระบบสารสนเทศ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (19 ก.พ. 64) จัดประชุมสร้างความเข้าใจและวางแผนงานพื้นที่ทดสอบระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. (ฉก.ชน.) และ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาพทางการศึกษา (กสศ.) การประชุมดังกล่าว ได้เชิญคณะครูอาจารย์ นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน...
Read More

กิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ภายใต้กรอบแนวคิด ความรัก ความปรารถนาดี ห่วงใย รู้จักให้กำลังใจกัน

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ภายใต้กรอบแนวคิด ความรัก ความปรารถนาดี ห่วงใย รู้จักให้กำลังใจกัน (Happiness Valentine’s Day : Sefety Family and Sefty School) 1. ประกวดคลิปสั้น โดยใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น TIKTOK 2. การประกวดผลงานภายถ่าย เพื่อสื่อสารถึงความรักทุกรูปแบบ โดยมีกรอบแนวคิดของการส่งเสริมความรักทุกรูปแบบ มีความปรารถนาดี...
Read More

ที่ปรึกษา สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม. เขต 38 นางทับทิม...
Read More

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จ.บึงกาฬ

วันที่ 6 พ.ย. 63 เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายให้ ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. และ ดร.ยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จ.บึงกาฬ รวมทั้งติดตามครูประจำชั้นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักจิตวิทยาและทำหน้าที่ในโรงเรียนด้วย

ที่ปรึกษา สพฐ. มอบนโยบายขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น”

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ปรึกษา สพฐ.) เป็นประธานแถลงข่าวพร้อมกับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง โดยมี นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 จำนวนกว่า...
Read More