Day

September 27, 2021

โครงการดนตรีออนไลน์ขจัดภัยยาเสพติด

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) ร่วมกับโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จัด “#โครงการดนตรีออนไลน์ขจัดภัยยาเสพติด” ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น.-16.30 น. 1. สามารถลงทะเบียน >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc78AbVPdayNUluBgreyJvTsHmriMiXKXasyg17JQRYskPeOA/viewform 2. รับชมได้ 2 ช่องทาง –...
Read More